Pedagogičtí pracovníci a jejich působení na škole od jejího založení v roce 1983

PŘÍJMENÍ A JMÉNO 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Adamová Naděžda u u u
Adámková Klára

u

u u u u    
Arnot Martin u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u
Aronová Eva u
Atanasovová Vladimíra u u u u u u u u u
Augustinová Slávinka u u
Axmanová Jitka u

Bachtíková Marcela u
Bajtlová Karolina d
Bendáková Jana u u u u
Bendová Ludmila u u u u u u u u u u u u
Benešová Hana u
Beranová Hana u u u u u u u u u u u u
Beranová Libuše u u
Bezoušková Jarmila p p p p p p p
Bláhová Eva u
Boháč Antonín u
Böhmová Libuše u u u u u u u u u u u u u
Branšovský Pavel               u
Brchlová Zdeňka d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
Brožík Jaroslav u u u
Bubenková Hana (Havlíčková) u u u u u u
Bukověcký Kamil u u u u u
Burdová Zdena d d d d d
Byloková Alice u u u
Cejpková Martina d
Coufalová Eva u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u
Čáp J. u
Čápová Marie d
Čápová Romana u
Čechová Helena u
Čechová Romana u u u u u u u u u u u
Čejková Jitka u
Černá Eva d d
Černá Jana d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
Černá Romana           u u u u u u
Červinková Jana u
Diblíková Martina                 u
Dimitrová Margita u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u
Ditrichová Jarmila u d d d d d d d u u u u u u  
Dlouhý Miroslav z z z z z
Dobrovodská Marie u u u u u u u u u u u
Dohnalová Zdenka u u u
Dolejší Marie d d
Dragoun Filip u
Dráždilová Sylva u
Dubinová Zuzana u u u
Dušková Martina u
Dvořáková Eva u u u u u
Faltejsková Jana (Denková) u z z z u u u u u u u u u u u u u u u z z z z
Faltýsková Irena u
Fenclová Irena u u u u u u u u u u u
Fikejzl František u u u u
Fonferová Eva             u u u u u u
Formánek Jiří u u u u u u u u u
Forštová Karolína                                                     d d
Fořtová Libuše u u u u u u u u
Francišková Jana d d
Franicová Marie u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u
Fürstová Jana

u

u u u u    
Gallerová Hana u u u u u u u u u u
Görčöšová Milena u